unnamed

CONTACT US

Office location: Boženy Němcovej 5, 04001, Košice, Slovakia

Open: Monday - Friday 9AM - 3PM

Monday-Friday: 9:00AM-3:00PM

 

* nonstop on phone/email

ekolive s.r.o.
OPEN HOURS

Americka trieda 3, 04013, Košice, Slovakia

Tel: +421 948 299 345

Email: ekolive@ekolive.eu

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa: ekolive s.r.o., Americká trieda 2430/3, 040 13 Košice

Názov projektu: Efektívne odstránenie nečistôt znehodnocujúcich kremenný piesok biolúhovaním

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 50 000, 00 €

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Za účelom získať podporu EÚ bude ekolive s.r.o v predloženom projekte vykonávať 2 hlavné aktivity: 1) vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku a 2) predloženie inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument. V štúdiu uskutočniteľnosti vyhodnotí technologické možnosti riešenia svojho zámeru, a zhrnie ich v časti technologickej uskutočniteľnosti. Súčasťou štúdie bude aj vypracovanie a zhodnotenie komerčného potenciálu navrhnutej technológie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

 www.opii.gov.sk

This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website