unnamed

CONTACT US

Office location: Boženy Němcovej 5, 04001, Košice, Slovakia

Open: Monday - Friday 9AM - 3PM

Monday-Friday: 9:00AM-3:00PM

 

* nonstop on phone/email

ekolive s.r.o.
OPEN HOURS

Americka trieda 3, 04013, Košice, Slovakia

Tel: +421 948 299 345

Email: ekolive@ekolive.eu

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa: ekolive s.r.o., Americká trieda 2430/3, 040 13 Košice

Názov projektu: Efektívne odstránenie nečistôt znehodnocujúcich kremenný piesok biolúhovaním

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 50 000, 00 €

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Za účelom získať podporu EÚ bude ekolive s.r.o v predloženom projekte vykonávať 2 hlavné aktivity: 1) vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v anglickom jazyku a 2) predloženie inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument. V štúdiu uskutočniteľnosti vyhodnotí technologické možnosti riešenia svojho zámeru, a zhrnie ich v časti technologickej uskutočniteľnosti. Súčasťou štúdie bude aj vypracovanie a zhodnotenie komerčného potenciálu navrhnutej technológie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

 www.opii.gov.sk

Free Website Created & Hosted by Website.com Site Builder

500s of Templates. No coding needed.Get started now This site was created with the website.com website builder. Create your own website